Archive

Isaac Sprague, Prashanta Dutta, Su Ha
https://doi.org/10.14447/jnmes.v13i4.133
Page 305-313

OPEN ACCESS

Yongqin Han, Bing Ding, Xiaogang Zhang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v13i4.134
Page 315-320

OPEN ACCESS

Ji Cheng Feng, Jia Chang Zhao, Ping Liu, Bo Hejin Tang, Jing Li Xu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v13i4.135
Page 321-326

OPEN ACCESS

Majid Talebi Esfandarani, Lorna Jeffery Minggu, Wan Ramli Wan Daud, Mohammad B. Kassim
https://doi.org/10.14447/jnmes.v13i4.137
Page 333-335

OPEN ACCESS

Antonio M. Basilio, Yu-Kuei Hsu, C. C. Chang, P. C. Wei, Abhijit Ganguly, H. C. Shih, Yit-Tsong Chen, Li-Chyong Chen, Kuei-Hsien Chen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v13i4.138
Page 337-343

OPEN ACCESS

Wei-Zhuo Gai, Zhen-Yan Deng, Yi-Bing Zhang, Yoshio Sakka, Jinhua Ye, Zhong-Wen Ou
https://doi.org/10.14447/jnmes.v13i4.141
Page 345-348

OPEN ACCESS

Ulises Paramo-Garcia, Silvia Gutierrez-Grandos, Maria G. Garcia-Jimenez, Jorge G. Ibanez
https://doi.org/10.14447/jnmes.v13i4.140
Page 355-360

OPEN ACCESS

Norma Flores-Holguin, Luz Maria Rodriguez-Valdez, Daniel Glossman-Mitnik
https://doi.org/10.14447/jnmes.v13i4.142
Page 361-367

OPEN ACCESS

Ana Karina Cuentas-Gallegos, Sandra Jimenez-Penaloza, Dulce A. Baeza-Rostro, Andrea German-Garcia
https://doi.org/10.14447/jnmes.v13i4.143
Page 369-376

OPEN ACCESS