Archive

Short Communication

Tzu-Yi Yu, Yi Cian Chen, Wang Ting Chiu, Yang Luo, Sheng Shin Wang, Hsiang Chen, Hua Yu Shin, Min Han Lin, Kai Yeng Wang, Yun Yang He, Kun Ming Hsieh
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i4.285
Page 181-183

OPEN ACCESS

Full Articles

M.L. Barrios-Reyna, J. Uribe-Godínez, J.M. Olivares-Ramírez, O. Jiménez-Sandoval
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i4.284
Page 185-192

OPEN ACCESS

Guofang Zuo, Peng Wang, Zhifeng Li, Jiandong Yang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i4.283
Page 193-198

OPEN ACCESS

Chakkrapong Chaiburi, Bernd Cermenek, Birgit Elvira Pichler, Christoph Grimmer, Alexander Schenk, Viktor Hacker
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i4.282
Page 199-207

OPEN ACCESS

Wan Jeffrey Basirun, Idris Mohamed Saeed, Hanieh Ghadimi, Magaji Ladan, Mohammad Reza Mahmoudian, Mehdi Ebadi, Lukman Bola Abdulrauf, Zulkarnain Endut
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i4.278
Page 217-222

OPEN ACCESS

Shirley Palisoc, Michelle Natividad, Diana Mae Mae Calde, Elias Rafael Rosopa
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i4.277
Page 223-228

OPEN ACCESS

Yow-Chyun Shyu, Tsai Shin Chieh, Wei Min Su, Chien-Cheng Lu, Cheng-Yuan Weng, Lee Yu Shan, Hong Chen Hao, Jing-Jenn Lin, Chia Feng Lin, Chang-Tze Ricky Yu, Yi Cian Chen, Tzu-Yi Yu, Hsian Chen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i4.276
Page 229-233

OPEN ACCESS

Xiao-yong Fan, Chao-Ming Wang, Jun Hu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i4.275
Page 235-240

OPEN ACCESS