Archive

G. Hernández-Flores, H. M. Poggi-Varaldo, O. Solorza-Feria, M. T. Ponce Noyola, T. Romero-Castanón, N. Rinderknecht-Seijas
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i3.357
Page 121-129

OPEN ACCESS

Xinlu Li, Xinlin Zhang, Tongtao Li, Qineng Zhong, Yanyan Zhang, Jiamu Huang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i3.358
Page 131-135

OPEN ACCESS

M. Sulaiman, A. A. Rahman, N. S. Mohamed
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i3.359
Page 137-143

OPEN ACCESS

Weidong Li, Huayun Yang, Qi Liu
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i3.360
Page 145-148

OPEN ACCESS

Wei Xia, Zhujian Li, Haifei Long, Jindan Chen, Ting Li, Mei Qiang Fan, Yong Jin Zou
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i3.361
Page 149-153

OPEN ACCESS

Zhaohui Han, Peixian Zhu, Yuzhong Guo, Shenggang Zhou
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i3.363
Page 159-164

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Yuan Zhou, Qiming Liu, Ye Feng, Min Tan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v18i3.365
Page 169-175

OPEN ACCESS