Archive

Kabbir Ali, Hafiz Ali Raza, Muhammad Irfan Malik, Sami Ibn Shamsah, Riffat Amna, Amina Sarfraz
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i1.a01
Page 1-6

OPEN ACCESS

Shuang Liu, Lu Liu, Qingzhuo Du, Zeyuan Ma, Yuhang Fu, Yajun Zhao, Xiaowei Li, Xiaohui Zhao
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i1.a02
Page 7-12

OPEN ACCESS

Yuan Zhou, Fei Zhang, Sheliang Wang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i1.a03
Page 13-19

OPEN ACCESS

Yuanhua Xie, Pengyang Wang, Wenyu Deng, Yongli Duan, Yi Chen, Yuxing Huang
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i1.a04
Page 20-24

OPEN ACCESS

Rajmohan Kesavalu, Senthil Ramamoorthy
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i1.a05
Page 25-30

OPEN ACCESS

K. Manikandan, P. Ranjith Kumar, S. Muthukumaran, B. Suresh Kumar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i1.a06
Page 31-35

OPEN ACCESS

M. Loganathan, S. Dinesh, V. Vijayan, T. Karuppusamy, S. Rajkumar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i1.a07
Page 36-39

OPEN ACCESS

M. Loganathan, S. Dinesh, V. Vijayan, M. Ranjithkumar, S. Rajkumar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i1.a08
Page 40-44

OPEN ACCESS

K. Thiyagarajan, M. Jayaraman, V. Vijayan, R. Ramkumar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i1.a09
Page 45-51

OPEN ACCESS

Feng Wang, Qiangqiang Zheng, Guangquan Zhang, Changlong Wang, Fang Cheng, Geng Lin
https://doi.org/10.14447/jnmes.v23i1.a10
Page 52-59

OPEN ACCESS