Archive

Full Articles

A. Dhanalakshmi, S. Thanikaikarasan, B. Natarajan, V. Ramadas, T. Mahalingam, Delfeena Eapen, P. J. Sebastian
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i1.409
Page 1-5

OPEN ACCESS

J. Riquelme A., P. J. Sebastian, S. A. Gamboa, J. Campos
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i1.515
Page 7-13

OPEN ACCESS

P. Jeyakumar, S. Thanikaikarasan, B. Natarajan, T. Mahalingam, Luis Ixtlilco
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i1.516
Page 15-19

OPEN ACCESS

A. Sandoval-González, S. A. Gamboa
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i1.517
Page 21-28

OPEN ACCESS

Y. Hernández, J. Moreira, J. Y. Galindo, N. Farrera, G. Ibañez, D. Eapen, P. J. Sebastian
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i1.519
Page 33-36

OPEN ACCESS

Durai Chella Priya, Daniel Thanabalan, Johnson Henry, Kannusamy Mohanraj, Ganesan Sivakumar, Sethuramachandran Thanikaikarasan, Pathiyamattom Joseph Sebastian
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i1.520
Page 37-42

OPEN ACCESS

A. Nichelson, S. Thanikaikarasan, K. Karuppasamy, S. Karthickprabhu, T. Mahalingam, X. Sahaya Shajan, Edgar Valenzuela
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i1.523
Page 51-56

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS