Archive

Balaji Navaneethakrishnan, N. Nithyanandan, R. Adalarasan, M. Santhanakumar, P. Suresh Mohan Kumar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i3.455
Page 141-150

OPEN ACCESS

Basant Lal, Ravindra Nath Singh, Narendra Kumar Singh
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i3.a06
Page 163-170

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Jiun-Jr Wang, Wei-Chih Weng, Jo Lun Chiu, Yan Yu Chen, Chen Haw Su, Yu Sheng Tsai, Hsiang Chen
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i3.a09
Page 187-191

OPEN ACCESS