Most Read and Cited

Shaimaa M. Elembaby, Vidan F. Ghoneim, Manal Abdel Wahed
https://doi.org/10.3166/I2M.17.653-661
Page 653-661

OPEN ACCESS

Keqiang Ding, Binjuan Wei, Yan Zhang, Chenxue Li, Xiaomi Shi, Junqing Pan
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.451
Page 223-230

OPEN ACCESS

Zhenglan Xie, Hankun Yin
https://doi.org/10.3166/ISI.23.6.127-141
Page 127-141

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

N. Rajesh Mathivanan, Manjunatha Babu N. S., K. Vijaya Kumar
https://doi.org/10.3166/RCMA.28.277-288
Page 277-288

ACCESS

Abderrahmane Messoul, Boualem Laribi, Abdelkader Youcefi, Lioua Kolsi, Abdelkarim Aydi, Mohamed Aichouni
https://doi.org/10.3166/JESA.51.141-152
Page 141-152

OPEN ACCESS

Bettoni Laura, Zavanella Lucio E.
https://doi.org/10.18280/ti-ijes.632-409
Page 173-180

OPEN ACCESS

P. Skobelev, S. Kozhevnikov, I. Mayorov, D. Poludov, E. Simonova
https://doi.org/10.2495/DNE-V12-N4-492-504
Page 492-504

OPEN ACCESS

Raju J. Bala, R.M. Govinda, Ch.S.N. Murthy
https://doi.org/10.18280/mmep.050209
Page 116-122

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Jing Zhu, Wenzhong Zheng, Lesley H. Sneed, Ying Huang, Chonghao Xu
https://doi.org/10.18280/acsm.430408
Page 249-255

OPEN ACCESS

Naiyan Zhan, Zheng Gao, Yufeng Deng
https://doi.org/10.18280/ijht.360308
Page 835-839

OPEN ACCESS

Satyanarayana Murthy Teki, Mohan Krishna Varma, Anjana K. Yadav
https://doi.org/10.18280/ts.360408
Page 353-359

OPEN ACCESS

Herizi Abdelghafour, Bouguerra Abderrahmen, Zeghlache Samir, Rouabhi Riyadh
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.645-657
Page 645-657

OPEN ACCESS

Bhanuprasad Nuthalapati, Umesh Kumar Sinha
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.347-362
Page 347-362

OPEN ACCESS

Govind R. Rajput, Vishwambhar S. Patil, J.S.V.R. Krishna Prasad
https://doi.org/10.3166/RCMA.28.405-420
Page 405-420

ACCESS

Vejendla Lakshman Narayana, Arepalli Peda Gopi, Kosaraju Chaitanya
https://doi.org/10.18280/ria.330108
Page 45-48

OPEN ACCESS

Abdulmunem R. Abdulmunem, Jalal M. Jalil
https://doi.org/10.18280/ijht.360408
Page 1212-2-1222

OPEN ACCESS

Junjie Ba, Chuntian Su, Yanqing Li
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.129-147
Page 129-147

OPEN ACCESS

Ravi Shankar, Indrajeet Kumar, Ritesh Kumar Mishra
https://doi.org/10.18280/ts.360108
Page 59-64

OPEN ACCESS

Weifeng Chen, Shaona Chen, Weimin Hu, Dejiang Li, Zhongxu Dai
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.356
Page 205-221

OPEN ACCESS

V. Lakshman Narayana, A. Peda gopi, N. Ashok Kumar
https://doi.org/10.3166/ISI.23.6.115-125
Page 115-125

OPEN ACCESS

Abderrahmane Elmeriah, Driss Nehari, Aichouni Mohamed, Ahmed Remlaoui
https://doi.org/10.3166/RCMA.28.257-276
Page 257-276

ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Simona Colajanni, Bartolomeo Megna, Maria La Gennusa, Carmelo Sanfilippo, Dionisio Badagliacco, Marco Bellomo, Antonino Valenza
https://doi.org/10.18280/ti-ijes.632-408
Page 167-172

OPEN ACCESS

Koua Kamenan Blaise, Koffi Ekoun Paul Magloire, Gbaha Prosper
https://doi.org/10.3166/I2M.17.131-151
Page 131-151

OPEN ACCESS

M. Y.A. Rahman, A. S. Sulaiman, A. A. Umar
https://doi.org/10.14447/jnmes.v21i2.466
Page 113-117

OPEN ACCESS

Bhanuprasad Nuthalapati, Umesh Kumar Sinha
https://doi.org/10.3166/JESA.51.309-321
Page 309-321

OPEN ACCESS

T. Cardinale, C. Sposato, A. Feo, P. De Fazio
https://doi.org/10.18280/mmep.050308
Page 183-189

OPEN ACCESS

Ajay K. Gupta, Manoj kumar, Debashis Panda, Ranjit K. Sahoo
https://doi.org/10.3166/I2M.17.315-329
Page 315-329

OPEN ACCESS

G. Small, P. Shrestha, A. Kay
https://doi.org/10.2495/DNE-V13-N4-415-422
Page 415-422

OPEN ACCESS

Hongyan Qin, Zhenghua Ouyang, Zhengyi Ti, Feng Zhang
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.259-268
Page 259-268

OPEN ACCESS

Shirley Palisoc, Michelle Natividad, Diana Mae Mae Calde, Elias Rafael Rosopa
https://doi.org/10.14447/jnmes.v19i4.277
Page 223-228

OPEN ACCESS

Timothy Nuttens, Vincent De Breuck, Robby Cattoor, Kurt Decock, Isabelle Hemeryck
https://doi.org/10.2495/SDP-V13-N1-73-83
Page 73-83

OPEN ACCESS

Ahmed Maati, El Hadj Ouakdi, Laurent Tabourot, Pascale Balland, Mourad Demouche
https://doi.org/10.3166/ACSM.42.115-127
Page 115-127

OPEN ACCESS

Mingzhou Zhao, Renshu Yang, Juan Fang
https://doi.org/10.3166/RCMA.28.239-255
Page 239-255

ACCESS

Xi Chu, Zhixiang Zhou, Xiaoju Xiang, Songlin He, Xu Hou 
https://doi.org/10.3166/I2M.17.113-130
Page 113-130

OPEN ACCESS

Mariella Diaferio, Dora Foti, Nicola Ivan Giannoccaro, Salvador Ivorra
https://doi.org/10.2495/SAFE-V7-N4-519-531
Page 519-531

OPEN ACCESS

Shanhui Wang, Caisheng Mao
https://doi.org/10.3166/JESA.51.109-124
Page 109-124

OPEN ACCESS

M. Cucumo, V. Ferraro, A. Galloro, D. Gullo, D. Kaliakatsos, F. Nicoletti
https://doi.org/10.18280/ti-ijes.632-407
Page 158-166

OPEN ACCESS

Tahar Merizgui, Abdechafik Hadjadj, Mecheri Kious, Bachir Gaoui
https://doi.org/10.18280/rcma.290307
Page 171-177

OPEN ACCESS

Wei Wang, Kaifan Zhang, Xiaoli Zhou, Changlong Wang, Zekun Huo, Pengfei Ye, Xiuqing Meng
https://doi.org/10.3166/RCMA.28.539-549
Page 539-549

ACCESS

El Oualid Zouggar, Souad Chaouch, Djaffar Ould Abdeslam, Abdelhamid Lilia Abdelhamid
https://doi.org/10.18280/i2m.180207
Page 137-146

OPEN ACCESS

Ji Li, Shaoqing Shi, Qiulin He, Shou Chen
https://doi.org/10.18280/rcma.290206
Page 109-117

OPEN ACCESS

Rodrigo Bonacin, Julio Cesar dos Reis, Edemar Mendes Perciani, Olga Nabuco
https://doi.org/10.3166/ISI.23.2.111-135
Page 111-135

OPEN ACCESS

Jun Zhang, YunboLi, BaixiangLiu, Yanqing Wu, Hongchun Yi
https://doi.org/10.3166/TS.35.183-198
Page 183-198

OPEN ACCESS

Ling Chen, Wei Han, Yuhui Huang, Xiang Cao, Zikun Xu
https://doi.org/10.18280/ejee.210406
Page 383-392

OPEN ACCESS

Zhifang Zhou, Jinjin Li, Wenting Zhao, Huixiang Zeng
https://doi.org/10.18280/eesrj.060106
Page 43-50

OPEN ACCESS

Maxime Guériau, Frédéric Armetta, Salima Hassas, Romain Billot, Nour-Eddin El Faouzi
https://doi.org/10.3166/RIA.32.249-277
Page 249-277

OPEN ACCESS

Xiaxia Zeng, Zhenhua Shao, Wenzhong Lin, Haibo Luo
https://doi.org/10.3166/TS.35.277-288
Page 277-288

OPEN ACCESS

Vijay Vasanth Aroulanandam, Thamarai Pugazhendhi Latchoumi, Battula Bhavya, Shaik Sajida Sultana
https://doi.org/10.18280/ria.330506
Page 367-372

OPEN ACCESS

Karimulla Peerla Shaik, Syed Karimulla, Shaik Mohammad Irshad, Majahar Hussain Mohammad
https://doi.org/10.3166/EJEE.20.205-214
Page 205-214

OPEN ACCESS

Djamel Benmenine, Abdelhalim Bentebbiceh
https://doi.org/10.3166/I2M.17.93-111
Page 93-111

OPEN ACCESS

Belal Hussein, Moustafa Gouda, Walid Fathall, Sherin Arabi
https://doi.org/10.14447/jnmes.v20i4.445
Page 189-195

OPEN ACCESS

Pages