Archive

Bhanuprasad Nuthalapati, Umesh Kumar Sinha
https://doi.org/10.18280/ejee.210102
Page 7-10

OPEN ACCESS

Shuai Huang, Hua Cheng, Zhidong Li, Hongzhen Zhang, Jiulin Li, Jianyong Guo
https://doi.org/10.18280/ejee.210103
Page 11-17

OPEN ACCESS

Derradji Ilhem, Hachelfi Walid, Rahem Djamel
https://doi.org/10.18280/ejee.210104
Page 19-25

OPEN ACCESS

Bnan Al-Qallab, Hamzeh Duwairi
https://doi.org/10.18280/ejee.210105
Page 27-34

OPEN ACCESS

Talbi Mourad, Ganouni Rached, Ezzaouia Hatem
https://doi.org/10.18280/ejee.210107
Page 43-47

OPEN ACCESS

Ahmed N.E.I. Ayad, Wafa Krika, Houari Boudjella, Farid Benhamida, Abdessamad Horch
https://doi.org/10.18280/ejee.210108
Page 49-53

OPEN ACCESS

Junhui Zheng, Deyong Wang, Zexun Geng
https://doi.org/10.18280/ejee.210109
Page 55-60

OPEN ACCESS

Abdesslam Lokriti, Issam Salhi, Said Doubabi
https://doi.org/10.18280/ejee.210110
Page 61-66

OPEN ACCESS

Wei Hu, Huanhao Li, Yawei Hu, Wenhui Yao
https://doi.org/10.18280/ejee.210112
Page 75-83

OPEN ACCESS

Abdelmalik Bendaikha, Salah Saad, Abdelhak Abdou, Mabrouk Defdaf, Yahia Laamari
https://doi.org/10.18280/ejee.210113
Page 85-91

OPEN ACCESS

R. Maouedj, M. Benmedjahed, D. Saba, A. Mamemri, B. Barbaoui, S. Bezari
https://doi.org/10.18280/ejee.210114
Page 93-97

OPEN ACCESS

Tianfan Zhang, Zhe Li, Zhihao Chen, Xiao Jing
https://doi.org/10.18280/ejee.210115
Page 99-105

OPEN ACCESS

Cheikh Samra, Zebbar Djallel, Kherris Sahraoui, Stitou Driss, Benchatti Ahmed
https://doi.org/10.18280/ejee.210117
Page 115-123

OPEN ACCESS