Archive

Dekali Zouheyr, Baghli Lotfi, Lubin Thierry, Boumediene Abdelmadjid
https://doi.org/10.18280/ejee.230101
Page 1-7

OPEN ACCESS

Gaurav Chauhan, Sakshi Bangia
https://doi.org/10.18280/ejee.230102
Page 9-16

OPEN ACCESS

Yizhen Zhao, Xinhua Wang, Mingfei Wang, Yu Duan, Lin Yang, Qingfeng Pan, Xuyun Yang
https://doi.org/10.18280/ejee.230103
Page 17-26

OPEN ACCESS

Dhananjaya Balladka
https://doi.org/10.18280/ejee.230105
Page 37-43

OPEN ACCESS

El Oualid Zouggar, Souad Chaouch, Lilia Abdelhamid, Djaffar Ould Abdeslam
https://doi.org/10.18280/ejee.230106
Page 45-52

OPEN ACCESS

Jiahui Chen, Jason Gao, Yiwei Jin, Pengpeng Zhu, Qinzhen Zhang
https://doi.org/10.18280/ejee.230107
Page 53-59

OPEN ACCESS

Hesna Aberkane, Djamel Sakri, Djamel Rahem
https://doi.org/10.18280/ejee.230108
Page 61-69

OPEN ACCESS

Hong Li, Yang Liu, Rende Qi, Yu Ding
https://doi.org/10.18280/ejee.230109
Page 71-78

OPEN ACCESS

Hassen Kaddour, Abderrahmane Dib
https://doi.org/10.18280/ejee.230110
Page 79-86

OPEN ACCESS