Archive

Imen Mejri, Ahmed Mahmoudi, Mohamed A. Abbassi, Ahmed Omri
https://doi.org/10.18280/ijht.340301
Page 351-356

OPEN ACCESS

Haiying Cheng, Fudong Wei, Tao Yang, Yongfeng Zhao
https://doi.org/10.18280/ijht.340303
Page 364-370

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

E. Kesavan, N. Gowthaman, S. Tharani, S. Manoharan, E. Arunkumar
https://doi.org/10.18280/ijht.340306
Page 386-390

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Suvanjan Bhattacharyya, Himadri Chattopadhyay, Satyaki Bandyopadhyay
https://doi.org/10.18280/ijht.340308
Page 401-406

OPEN ACCESS

Mengxia Li, Ruiquan Liao, Wei Luo, Yong Dong
https://doi.org/10.18280/ijht.340311
Page 423-428

OPEN ACCESS

Shi Li, Fu Zhongguang, Shen Yazhou, Wang Ruixin, Zhang Hui
https://doi.org/10.18280/ijht.340312
Page 429-438

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Said Bouabdallah, Djalloul Chati, Badia Ghernaout, Aissa Atia, Aissa Laouirate
https://doi.org/10.18280/ijht.340314
Page 446-454

OPEN ACCESS

Wei Luo, Yong Li, Wang Qinghua, Junliang Li, Ruiquan Liao, Zilong Liu
https://doi.org/10.18280/ijht.340315
Page 455-464

OPEN ACCESS

A. Malara, C. Marino, A. Nucara, M. Pietrafesa, F. Scopelliti, G. Streva
https://doi.org/10.18280/ijht.340316
Page 465-472

OPEN ACCESS

Hongtu Zhang, Jianping Wei, Yungang Wang, Zhihui Wen, Banghua Yao
https://doi.org/10.18280/ijht.340317
Page 473-478

OPEN ACCESS

D. Wang, Y. D. Zhang, Emmanuel Adu, J. P. Yang, Q.W. Shen, Lei Tian,Lijuan Wu
https://doi.org/10.18280/ijht.340318
Page 479-484

OPEN ACCESS

F. Rovense, M. Amelio, V. Ferraro, N. M. Scornaienchi
https://doi.org/10.18280/ijht.340319
Page 485-490

OPEN ACCESS

Giovanni Puglisi, Fabio Zanghirella, Paola Ungaro, Giuliano Cammarata
https://doi.org/10.18280/ijht.340320
Page 491-497

OPEN ACCESS

G. Cannistraro, M. Cannistraro, A. Cannistraro, A. Galvagno, G. Trovato
https://doi.org/10.18280/ijht.340321
Page 498-502

OPEN ACCESS

Seyed Milad Mirabedin
https://doi.org/10.18280/ijht.340322
Page 503-506

OPEN ACCESS

Binwei Xia, Binqin Zhao, Yiyu Lu, Chengwei Liu, Chenpeng Song
https://doi.org/10.18280/ijht.340323
Page 507-512

OPEN ACCESS

Qianjian Guo, Xiaoni Qi, Zheng Wei, Pengjiang Guo, Peng Sun
https://doi.org/10.18280/ijht.340324
Page 513-520

OPEN ACCESS

M. Ferdows, Tania S. Khaleque, M.Z.I. Bangalee
https://doi.org/10.18280/ijht.340325
Page 521-526

OPEN ACCESS

R. Nasrin, M. A. Alim, S. R. Ahmed
https://doi.org/10.18280/ijht.340326
Page 527-536

OPEN ACCESS

Qianjian Guo, Xiaoni Qi, Zheng Wei, Binbin Yang, Peng Sun
https://doi.org/10.18280/ijht.340327
Page 537-544

OPEN ACCESS

S. Sendilvelan, C. Sundarraj
https://doi.org/10.18280/ijht.340328
Page 545-550

OPEN ACCESS