Archive

Hafzullah İş, Taner Tuncer
https://doi.org/10.18280/ts.380101
Page 1-11

OPEN ACCESS

Hesam Akbari, Muhammad Tariq Sadiq, Malih Payan, Somayeh Saraf Esmaili, Hourieh Baghri, Hamed Bagheri
https://doi.org/10.18280/ts.380102
Page 13-26

OPEN ACCESS

Semih Ergin, Sahin Isik, Mehmet Bilginer Gulmezoglu
https://doi.org/10.18280/ts.380105
Page 51-60

OPEN ACCESS

Sugondo Hadiyoso, Inung Wijayanto, Annisa Humairani
https://doi.org/10.18280/ts.380107
Page 73-78

OPEN ACCESS

Shivali Amit Wagle, Harikrishnan R
https://doi.org/10.18280/ts.380108
Page 79-87

OPEN ACCESS

Raouf Amrane, Youcef Brik, Samir Zeghlache, Mohamed Ladjal, Djamel Chicouche
https://doi.org/10.18280/ts.380110
Page 97-103

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Sadiya Thazeen, Mallikarjunaswamy S, Siddesh G K, Sharmila N
https://doi.org/10.18280/ts.380114
Page 135-145

OPEN ACCESS

Ahmet Çınar, Muhammed Yıldırım, Yeşim Eroğlu
https://doi.org/10.18280/ts.380117
Page 165-173

OPEN ACCESS

Sugondo Hadiyoso, Achmad Rizal
https://doi.org/10.18280/ts.380118
Page 175-179

OPEN ACCESS

Zhenfeng Wei, Xiaohua Zhang
https://doi.org/10.18280/ts.380119
Page 181-190

OPEN ACCESS

Gopala Krishna VSSN Pendyala, Hemantha Kumar Kalluri, Venkateswara C. Rao
https://doi.org/10.18280/ts.380120
Page 191-196

OPEN ACCESS

Qian Zhang, Yi Liu, Lei Liu, Shuang Lu, Yuxue Feng, Xiao Yu
https://doi.org/10.18280/ts.380121
Page 197-205

OPEN ACCESS

Süleyman Burçin Şüyun, Şakir Taşdemir, Serkan Biliş, Alexandru Milea
https://doi.org/10.18280/ts.380122
Page 207-213

OPEN ACCESS

Bin Wu, Chunmei Wang, Wei Huang, Da Huang, Hang Peng
https://doi.org/10.18280/ts.380123
Page 215-220

OPEN ACCESS

Komanduri Venkata Sesha Sai Rama Krishna, Kosaraju Chaitanya, Pedalanka Poorna Saraswathi Subhashini, Rajesh Yamparala, Satya Sandeep Kanumalli
https://doi.org/10.18280/ts.380126
Page 239-245

OPEN ACCESS