Archive

Rabya Yawar-Mehmood, Laura Garcia Rios, Cathrin Zengerling, Udo Dietrich
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150201
Page 125-132

OPEN ACCESS

Eva Barrena, David Canca, Francisco A. Ortega, Ramón Piedra-De-La-Cuadra
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150202
Page 133-140

OPEN ACCESS

Galina S. Chebotareva
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150203
Page 141-147

OPEN ACCESS

Fabrizio Cumo, Giuseppe Piras, Elisa Pennacchia, Federico Cinquepalmi
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150205
Page 157-163

OPEN ACCESS

Hatice Sözer, Hüseyin Sözen, Duygu Utkucu
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150206
Page 165-171

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Lin Zhu, Wenzhuo Li, Yuan Huang, Jingyan Li
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150212
Page 219-226

OPEN ACCESS

Freedom G. Joseph, Joseph O. Folorunsho, Yakubu O. Yusuf, Emmanuel I. Aruya
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150213
Page 227-233

OPEN ACCESS

Hua Ding, Yanqing Xue, Xingyi Jiang, Xiaonan Li, Wei Zhang
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150215
Page 239-246

OPEN ACCESS

Luca Adami, Marco Tubino, Marco Ragazzi, Fabio Conti, Elena Cristina Rada
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150216
Page 247-252

OPEN ACCESS

Wei Lu, Junlin Wang, Hua Guo, Shuli Zhao, Jianheng Sun
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150217
Page 253-260

OPEN ACCESS