Archive

Abdelouahab Amroune, Redouane Mihoub, Guastaldi Enrico, Urena-Nieto Carlos
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150601
Page 789-800

OPEN ACCESS

Fabiola Meignen, Anna Martínez, Nuría Martí
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150602
Page 801-811

OPEN ACCESS

Linsen Duan, Mingshun Xiang, Jin Yang, Xiaohan Wei, Chunjian Wang
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150604
Page 819-825

OPEN ACCESS

Alexandre S. Cruz, Ramon S. de Carvalho, Eduardo G. da Cunha
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150605
Page 827-833

OPEN ACCESS

Manuela P. Rosa, Patrícia Costa Pinto, Hugo Assunção
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150606
Page 835-840

OPEN ACCESS

Tian Zhang, Yuanying Chi
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150607
Page 841-847

OPEN ACCESS

Ander de la Fuente Arana, Urtzi Llano Castresana
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150608
Page 849-855

OPEN ACCESS

Miguel De Luque-Villa, Camila Acosta-Santos, Andrea Vargas-Cediel, Daniel Robledo-Buitrago
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150609
Page 857-863

OPEN ACCESS

Bashar Dayoub, Peifeng Yang, Alaa Dayoub, Sarah Omran, He Li
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150610
Page 865-874

OPEN ACCESS

Quan Zhang, Renyan Mu, Zhen Zhang, Yue Hu, Chunjiao Liu, Lu Zhang, Xiao Yu
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150611
Page 875-883

OPEN ACCESS

Xi Chen, Erya Xia, Tao He
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150614
Page 901-909

OPEN ACCESS

Ahmed M.R.M. Mohamed, Salwa Samarghandi, Haitham Samir, Mohammed F.M. Mohammed
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150616
Page 921-926

OPEN ACCESS

Jing Li, Thepphavong Liphong, Yan Qin, Qiaolun Gu
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150617
Page 927-936

OPEN ACCESS

Adi Wijaya, Surya Darma, Dio Caisar Darma
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150618
Page 937-950

OPEN ACCESS

Xin Wei, Liang Ma, Yong Liu, Huizhen Zhang
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150619
Page 951-956

OPEN ACCESS

Mariam A. Soharwardi, Tusawar I. Ahmad
https://doi.org/10.18280/ijsdp.150620
Page 957-964

OPEN ACCESS