Archive

Ágnes Borsos, Thimea Hendrix, Dalma Lovig, Nesma Sadoud, Erzsébet Szeréna Zoltán, Gabriella Medvegy, Erzsébet Bachmann
https://doi.org/10.18280/ijdne.150401
Page 455-463

OPEN ACCESS

Viacheslav Okhrimenko, Marina Glebova
https://doi.org/10.18280/ijdne.150402
Page 465-471

OPEN ACCESS

Peter Burggräf, Matthias Dannapfel, Matthias Ebade Esfahani, Nora Schwamborn
https://doi.org/10.18280/ijdne.150403
Page 473-481

OPEN ACCESS

Chun Li, Yi Cai
https://doi.org/10.18280/ijdne.150404
Page 483-489

OPEN ACCESS

Farhat Benabderrahmane, Belkacem Draoui, Mohamed Douha, Noureddine Kaid, Ahmed Merabti, Abdelkarim Sahli, Houcine Moungar
https://doi.org/10.18280/ijdne.150406
Page 499-505

OPEN ACCESS

Liang Wang, Rui Xue, Ning Cai, Wei Wu, Miaomiao Niu, Dongliang Zhang
https://doi.org/10.18280/ijdne.150407
Page 507-514

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Furong Ma, Huan Luo, Yi Liao, Xingui Zhang
https://doi.org/10.18280/ijdne.150410
Page 533-538

OPEN ACCESS

Sandipan Das, Ankur Rawat, Sitesh Kumar Singh
https://doi.org/10.18280/ijdne.150411
Page 539-544

OPEN ACCESS

Linsen Duan, Mingshun Xiang, Jin Yang, Xiaohan Wei, Chunjian Wang
https://doi.org/10.18280/ijdne.150412
Page 545-553

OPEN ACCESS

El Mokhtar El Ouardi, Abdellah Zeroual, Keltoum Khallouq, Salah Darfi, Abdesselam Jedaa
https://doi.org/10.18280/ijdne.150413
Page 555-563

OPEN ACCESS

Mohanad M. Al-kaabi, Mudhaffar S. Al-Zuhairy, Hyder H. Balla
https://doi.org/10.18280/ijdne.150414
Page 565-572

OPEN ACCESS

Naharuddin Naharuddin, Adam Malik, Imran Rachman, Hasriani Muis, Hamzari Hamzari, Abdul Wahid
https://doi.org/10.18280/ijdne.150415
Page 573-578

OPEN ACCESS

Pengling Liu, Zhen Fang, Changyong Lv, Aimin Ruan
https://doi.org/10.18280/ijdne.150416
Page 579-585

OPEN ACCESS

Salapu Pagiu, Ramlan, Tresensia Irna Belo, Yosep S. Patadungan
https://doi.org/10.18280/ijdne.150417
Page 587-592

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Feng Gao, Ying Qiao, Weihong Wang, Suiju Lv
https://doi.org/10.18280/ijdne.150419
Page 603-608

OPEN ACCESS