Archive

M.F. Platzer, E. Sorokodum
https://doi.org/10.2495/D&NE-V3-N2-109-120
Page 109-120

OPEN ACCESS

M.S. Sayeed, I.A. Ahmed, A.A. Syed, P.H. Raju, M.S. Salman
https://doi.org/10.2495/D&NE-V3-N2-135-149
Page 135-149

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

R.M. Pulselli, P. Romano, C. Ratti, E. Tiezzi
https://doi.org/10.2495/D&NE-V3-N2-121-134
Page 121-134

OPEN ACCESS

C. Leipert, F.M. Pulselli
https://doi.org/10.2495/D&NE-V3-N2-150-161
Page 150-161

OPEN ACCESS