Archive

S.I. Bernad, E.S. Bernad, A.F. Totorean, M.L. Craina, I. Sargan
https://doi.org/10.2495/DNE-V10-N2-97-113
Page 97-113

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

L. Adli-Chebaiki, N. Chabbi-Chemrouk
https://doi.org/10.2495/DNE-V10-N2-154-164
Page 154-164

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS