Archive

Gołabczak, M.
https://doi.org/10.3166/acsm.40.1-8
Page 1-8

OPEN ACCESS

Aouadi, K., Nouveau, C., Besnard, A., Tlili, B., Chafra, M.
https://doi.org/10.3166/acsm.40.9-15
Page 9-15

OPEN ACCESS

Vignal, V., Krawiec, H., Erazmus-Vignal, P., Latkiewicz, M.
https://doi.org/10.3166/acsm.40.17-24
Page 17-24

OPEN ACCESS

Szklarz, Z., Krawiec, H., Rogal, Ł.
https://doi.org/10.3166/acsm.40.25-32
Page 25-32

OPEN ACCESS

Alicja Łukaszczyk, Tomasz Moskalewicz, Dawid Jugowiec, Anita Sak, Łukasz Cieniek, Halina Krawiec
https://doi.org/10.3166/acsm.40.33-41
Page 33-41

OPEN ACCESS

Pierre Bauer, Karine Mougin, Vincent Vignal, Halina Krawiec, Mohammad Rajab, Arnaud Buch, Pierre Ponthiaux'd, Delphine Faye
https://doi.org/10.3166/acsm.40.43-50
Page 43-50

OPEN ACCESS

Krzysztof Szyszkiewicz, Jerzy J. Jasielec, Janusz Fausek, Robert Filipek
https://doi.org/10.3166/acsm.40.51-59
Page 51-59

OPEN ACCESS

Lionel Combemale, Visweshwar Sivasankaran, Gilles Caboche
https://doi.org/10.3166/acsm.40.61-68
Page 61-68

OPEN ACCESS

Virgil Optasanu, Armand Kanjer, Tony Montesin
https://doi.org/10.3166/acsm.40.69-77
Page 69-77

OPEN ACCESS

Anna Labuz, Waldemar Pyda, Radoslaw Lach, Bartosz Wójtowicz
https://doi.org/10.3166/acsm.40.79-86
Page 79-86

OPEN ACCESS

Janusz Lelito, Beata Gracz, Pawel L. Zak, Michat Szucki, Pawet Malinowski, Józef Sz. Suchy
https://doi.org/10.3166/acsm.40.87-94
Page 87-94

OPEN ACCESS

Bartosz Grysakowski
https://doi.org/10.3166/acsm.40.95-102
Page 95-102

OPEN ACCESS

Zbigniew Grzesik, Anna Kaczmarska
https://doi.org/10.3166/acsm.40.103-109
Page 103-109

OPEN ACCESS