Archive

Selvaraj Karupusamy, Sundaram Maruthachalam, Suresh Mayilswamy, Shubham Sharma, Jujhar Singh, Giulio Lorenzini
https://doi.org/10.18280/ria.350601
Page 437-446

OPEN ACCESS

Preet Kamal Kaur, Kanwal Preet Singh Attwal, Harmandeep Singh
https://doi.org/10.18280/ria.350602
Page 447-456

OPEN ACCESS

Widad Awane, El Habib Ben Lahmar, Ayoub El Falaki
https://doi.org/10.18280/ria.350603
Page 457-465

OPEN ACCESS

Usman Shuaibu Musa, Sudeshna Chakraborty, Hitesh Kumar Sharma, Tanupriya Choudhury, Chiranjit Dutta, Bhagwant Singh
https://doi.org/10.18280/ria.350604
Page 467-475

OPEN ACCESS

OPEN ACCESS

Asmaa Y. Fathi, Ihab A. El-Khodary, Muhammad Saafan
https://doi.org/10.18280/ria.350606
Page 483-488

OPEN ACCESS

Revathi Vankayalapati, Akka Lakshmi Muddana
https://doi.org/10.18280/ria.350607
Page 489-496

OPEN ACCESS

Nida Nasir, Neda Afreen, Ranjeeta Patel, Simran Kaur, Mustafa Sameer
https://doi.org/10.18280/ria.350608
Page 497-502

OPEN ACCESS

Malathi Devendran, Indumathi Rajendran, Vijayakumar Ponnusamy, Diwakar R. Marur
https://doi.org/10.18280/ria.350610
Page 511-517

OPEN ACCESS