Archive

Guglielmina Mutani, Valeria Todeschi, Kaoru Matsuo
https://doi.org/10.18280/i2m.180401
Page 323-335

OPEN ACCESS

Hayat Belmecheri, Tahar Seghier, Mohammed Belkheiri, Boubakeur Zegnini
https://doi.org/10.18280/i2m.180402
Page 337-342

OPEN ACCESS

Nagendra Kumar Maurya, Vikas Rastogi, Pushpendra Singh
https://doi.org/10.18280/i2m.180404
Page 353-359

OPEN ACCESS

Zhixian Ye, Yang Zhang, Jianfeng Zou, Yao Zheng
https://doi.org/10.18280/i2m.180405
Page 361-367

OPEN ACCESS

Abdeldjouad Touahria, Cherif Bougriou
https://doi.org/10.18280/i2m.180406
Page 369-380

OPEN ACCESS

Weixing Hua, Weiming Zhang, Jiang Li, Xuexin Li, Xiang Li, Tingao Shen
https://doi.org/10.18280/i2m.180407
Page 381-388

OPEN ACCESS

Ahmed Mediani, Houcine Moungar, Ahmed Amine Larbi, Akil Loumani, Wafa Braham Chaouch, Abdelkrim Djaber, Cherif Tigani, Ali Benatiallah
https://doi.org/10.18280/i2m.180408
Page 389-396

OPEN ACCESS

Shunqing Ren, Chunmei Dong, Xijun Chen, Changhong Wang
https://doi.org/10.18280/i2m.180409
Page 397-406

OPEN ACCESS

Chaldiganahalli Mallappa Maheshan, Hombalaiah Prasanna Kumar
https://doi.org/10.18280/i2m.180410
Page 407-412

OPEN ACCESS

Abel Harditio Pratama, Anak Agung Ngurah Gunawan, Hery Suyanto
https://doi.org/10.18280/i2m.180411
Page 413-419

OPEN ACCESS