CURRENT ISSUE

Vol. 39, No. 1, December 2018
Onyeka-Ubaka J.N., Agwuegbo S.O.N., Abass O., Imam R.O.
https://doi.org/10.18280/mmc_d.390102
Page 8-14

OPEN ACCESS

Hironmoy Mondol, Uzzwal Kumar Mallick, Md. Haider Ali Biswas
https://doi.org/10.18280/mmc_d.390101
Page 1-7

OPEN ACCESS

Nithya Saiprasad, Akhtar Kalam, Aladin Zayegh
https://doi.org/10.18280/mmc_d.390103
Page 15-24

OPEN ACCESS

Zhihui Zhang, Zhepeng Zheng, Chenxia Suo, Yong Yang
https://doi.org/10.18280/mmc_d.390104
Page 25-29

OPEN ACCESS