Vol 2, No 2, 2015

THE OPTIMIZATION DESIGN OF MICRO-CULTIVATOR BLADE USED ON SLOPING FIELDS

1-4

Lu Jianfeng, Zhang Keke and Zhang Fugui

DOI: 10.18280/mmep.020201

STUDY OF THE TIME-COLLOCATION OF SIGNAL LAMP AT INTERSECTION

5-10

LI Yu, WEI Dongdong, MU Zhu, XIONG Zhihao, WANG Yinghua and YIN Weishi

DOI: 10.18280/mmep.020202

SYNTHESIS AND PROPERTY STUDY OF LAYERED Ti/TiB2 COMPOSITE ELECTRODE MATERIALS FOR WET ELECTROLYTIC

11-14

HAN Zhao-hui, ZHU Pei-xian, GUO Yuzhong, ZHOU Sheng-gang and FAN Nong-jie

DOI: 10.18280/mmep.020203

THERMAL EQUILIBRIUM ANALYSIS OF HEAVY OIL BOX-TYPE SUBSTATION

15-18

Jinxin Zhang, Xiaorong Wang, Bo Liu and Chenpeng Liu

DOI: 10.18280/mmep.020204