Vol 1, No 2, December 2014

STUDY ON TFP OF GRAIN IN POYANG LAKE ECOLOGICAL ECONOMIC ZONE ON DEA

1-6

Zaohong Zhou, Su Chen, Feng Xu,, Hailing Jiang and Ya Xiao

DOI: 10.18280/mmep.010201

ANALYSIS ON THE STRUCTURE TRANSFORMATION OF LANDING CRAFT

7-10

Wei Zhu, Chengyun Li, Xingzhi Xu and Xiao Liang

DOI: 10.18280/mmep.010202

STUDY ON FACTORS OF INJECT LARGE VOLUME LIQUID INTO TRUNK

11-14

Sucheng Shang, Hao Zhou, Xue Chang, Mingxing Liu, Na Li and Qingqing Shang

DOI: 10.18280/MMEP.010203

EXPERIMENTAL DESIGN AND DEVELOPMENT OF HEAVE COMPENSATION SYSTEM FOR MARINE CRANE

15-22

Yougang Sun, Haiyan Qiang, Kerong Yang, Qinglan Chen, Guowen Dai and Mian Dong

DOI: 10.18280/mmep.010204

DESIGN ON A NEW ALARM WHICH CAN BLAST THE AUTOMOTIVE GALSS

23-26

Yueting Ben, Xiaorong Wang, Guanghua Li and Xuejiao Li

DOI: 10.18280/mmep.010205