Archive

Ahmed L. Boukhalkhal, Yahia Lasbet, Mohammed Makhlouf , Khaled Loubar
https://doi.org/ 10.18280/ijht.350101
Page 1-10

OPEN ACCESS

Xin Zhao, Zhengsong Qiu, Jiangen Xu, Chao Zhao, Jian Gao
https://doi.org/10.18280/ijht.350103
Page 19-24

OPEN ACCESS

Zhihui Wen, Yong Liu, Xiaotian Liu, Bochen Liang
https://doi.org/10.18280/ijht.350105
Page 32-36

OPEN ACCESS

Jitendra K. Singh, Pratima Rohidas, Naveen Joshi, Shaikh G. Begum
https://doi.org/10.18280/ijht.350106
Page 37-52

OPEN ACCESS

Ebrahim Zeiny, Mousa Farhadi, Kurosh Sedighi
https://doi.org/10.18280/ijht.350108
Page 59-66

OPEN ACCESS

Jiansong Wu, Ming Fu, Xing Tong, Yueping Qin
https://doi.org/10.18280/ijht.350109
Page 67-74

OPEN ACCESS

Farzad Sepahvandi, Hamid M. Heravi, Seyed R. Saleh
https://doi.org/10.18280/ijht.350110
Page 75-81

OPEN ACCESS

Weizheng Cui, Xiantang Zhang, Zexi Li, Hui Li, Yan Liu
https://doi.org/10.18280/ijht.350112
Page 91-96

OPEN ACCESS

Yu Lei, Ruiquan Liao, Mengxia Li, Yong Li, Wei Luo
https://doi.org/ 10.18280/ijht.350114
Page 103-108

OPEN ACCESS

Abdullah A.A.A. Al-Rashed, Lioua Kolsi, Hakan F. Oztop, Nidal Abu-Hamdeh, Mohamed N. Borjini
https://doi.org/10.18280/ijht.350115
Page 109-115

OPEN ACCESS

Ahmad H. Sakhrieh, Ahmad N. Al-Hares, Fawaz A. Faqes, Adel S. Al Baqain, Nizar H. Alrafie
https://doi.org/ 10.18280/ijht.350116
Page 116-122

OPEN ACCESS

Xu Li, Chao Tang, Qian Wang, Xiaoping Li, Jian Hao
https://doi.org/ 10.18280/ijht.350117
Page 123-129

OPEN ACCESS

Furio Cascetta, Luca Cirillo, Alessandro Della Corte, Sergio Nardini
https://doi.org/ 10.18280/ijht.350118
Page 130-138

OPEN ACCESS

Yuantao Zhang, Weiming Zhang, Jie Guo, Jianyong Guo, Rui Guo
https://doi.org/10.18280/ijht.350119
Page 139-146

OPEN ACCESS

Shuwen Tian, Changming Wang, Zhimin Zhang
https://doi.org/10.18280/ijht.350120
Page 147-152

OPEN ACCESS

Anuj K. Shukla, Anupam Dewan
https://doi.org/10.18280/ijht.350121
Page 153-166

OPEN ACCESS